مفتخریم امسال نیز همچون سال های گذشته به عنوان خیریه برگزیده استان انتخاب شدیم.

از خیرین گرامی که ما را در این راه تنها نگذاشتند؛ و با اعتماد به پرسنل و خیریه همکاری لازم را داشتند سپاس گذاریم؛ که اگر کمک های شما عزیزان نبود؛ هیچوقت ما به این امر مهم 

دست نمی یافتیم.

 

منبع : خیـریـه چـلچـراغ آل طاهاخیریه برگزیده استان در سال 94
برچسب ها : خیریه ,برگزیده استان ,خیریه برگزیده ,خیریه برگزیده استان